Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Biuro Lustracyjne we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
adres korespondencyjny: ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław
obl.wroclaw@ipn.gov.pl

Naczelnik
prok. Elżbieta Kozłowska-Włodarek 

sekretariat:
tel. 71 326 76 75
fax 71 326 76 32

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są podmiotom do tego uprawnionym za pośrednictwem aplikacji „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”, dostępnej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

Aplikacja umożliwia samodzielne pozyskanie informacji o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcji publicznej pełnionej w momencie składania oświadczenia lustracyjnego oraz nazwie organu, któremu przedłożono oświadczenie lustracyjne.

W sytuacjach braku możliwości skorzystania z aplikacji, informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych będą udzielane pod numerem telefonu: 71 776 37 19

 

do góry