Nawigacja

Kontakt dla mediów

Centrala:

Bieżące informacje, kontakty z dziennikarzami, strona www:

Biuro Prasowe

tel. 22 581-85-98, 22 581 85 60
fax 22 581 85 43
media@ipn.gov.pl

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej – Ewa Łosińska 
tel. 22 581 85 93 
ewa.losinska@ipn.gov.pl​

Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej – Karolina Jackowska 
tel. 22 581 85 75 
karolina.jackowska@ipn.gov.pl

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – prokurator Robert Janicki
tel. (22) 530 86 56
Robert.Janicki@ipn.gov.pl 

Asystenci prasowi:

do góry