Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” – VII edycja (I edycja ogólnopolska)

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), szkół gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie mogą brać udział również zespoły uczniowskie pracujące w kategorii multimedialnej. Liczba osób w zespole nie może być większa niż 4. Liczba zespołów z danej szkoły nie jest ograniczona.

Zgłoszenie przez szkoły udziału w konkursie i warsztatach należy wysłać do 28 lutego 2019 r.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem w Oddziale IPN we Wrocławiu:

Jerzy Rudnicki
jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl, tel: 71 326 97 62

Szczegółowe informacje o zasadach i przebiegu konkursu znajdziecie Państwo w regulaminie:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/62941,Ogolnopolski-projekt-edukacyjny-Kresy-polskie-ziemie-wschodnie-w-XX-wieku-VII-ed.html

do góry