Nawigacja

Aktualności

Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL – Wrocław, 25 listopada 2020

16 listopada 2020 r. zmarł Antoni Wójtowicz (1954–2020), w latach 1980–1983 działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) i 1980–1989 organizator niezależnego ruchu wydawniczego we Wrocławiu, od 1990 r. wydawca, właściciel Wydawnictwa Profil, z którym Oddział IPN we Wrocławiu blisko współpracował.

 • Zmarł Antoni Wójtowicz, opozycjonista i niezależny wydawca w PRL
  Zmarł Antoni Wójtowicz, opozycjonista i niezależny wydawca w PRL

Był absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim (1978 r.) i studentem politologii UWr. (1978–1982). Po podpisaniu porozumień sierpniowo-wrześniowych w 1980 r. założył NZS na politologii, a w 1981 r. po demokratycznych wyborach został członkiem Zarządu Uczelnianego NSZ UWr. W okresie rewolucji „Solidarności” założył niezależny studencki miesięcznik „Woda na Młyn” oraz w 1981 r. był szefem niezależnego Wydawnictwa Universitas. Organizował strajki studenckie, m.in. w lutym 1981 r. o rejestrację NZS, w listopadzie i grudniu 1981 r. był członkiem Uczelnianego Komitetu Strajkowego NSZ UWr. podczas solidarnościowego strajku ze studentami Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.

Po 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Gmachu Głównym UWr. W stanie wojennym został dwukrotnie internowany. W nocy z 14/15 grudnia był internowany i przetrzymywany najpierw w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Zakładzie Karnym (ZK) we Wrocławiu, a następnie w Grodkowie, skąd na wolność wyszedł 25 maja 1981 r. Ponownie został internowany w dniach 7-21 listopada 1982 r. i był przetrzymywany w OO w ZK w Strzelinie.

W latach 1983–1989 dzięki znajomościom wyniesionym z internowania współpracował nie tylko z podziemnym NZS, ale także z działaczami podziemnej „Solidarności” we Wrocławiu wywodzącymi się z wielu zakładów pracy oraz Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. W 1983 r. współpracował z redakcją podziemnego pisma „Jednością Silni”, a w latach 1984-1989 założył i prowadził podziemną Spółdzielnię Wydawniczą Profil, która wydała ponad 20 książek.

Od 1990 r. prowadził działalność gospodarczą będąc szefem Wydawnictwa Profil. Od 2010 r. współpracował z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, corocznie wydając książki poświęcone historii dolnośląskiego NSZZ „Solidarność” (opracowania) i jej nieżyjącym działaczom (biografie) oraz dziejom oporu społecznego na Dolnym Śląsku (publikacje o Marcu 1968 r. i Czerwcu 1976 r.).

Antoni Wójtowicz, 8 marca 2018 r. w 50 rocznicę studenckiego buntu we Wrocławiu był we współpracy z Oddziałem IPN we Wrocławiu i Uniwersytetem Wrocławskim współorganizatorem konferencji pt. „Wrocławski Marzec '68. Okruchy Pamięci – 50. rocznica protestu studentów 1968–2018”, która odbyła się w Instytucie Historycznym UWr.

W 2009 r. był laureatem Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej Silesia, a w 2011 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Oprac. Łukasz Sołtysik

Pogrzeb Antoniego Wójtowicza miał miejsce na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu 24 listopada 2020 r. Wzięła w nim udział delegacja Oddziału IPN we Wrocławiu: dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału oraz współpracujący ze zmarłym historycy z OBBH IPN we Wrocławiu: dr Kamil Dworaczek i Łukasz Sołtysik.

 • Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
  Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
 • Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
  Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
 • Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
  Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
 • Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
  Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
 • Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
  Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
 • Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
  Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
 • Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
  Pogrzeb Antoniego Wójtowicza, opozycjonisty i niezależnego wydawcy w PRL
do góry