Nawigacja

Oddziałowa Komisja we Wrocławiu (stan na maj 2019 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

 

1. W dniu 27 grudnia 2016 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu II Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko Leszkowi  L., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu.

Leszka L. oskarżono o popełnienie 92 zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na wydaniu w okresie od 12 do 17 grudnia 1981 r. decyzji o internowaniu 92 osób. Oskarżony wydając poszczególne decyzje, powoływał się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981r. ,, o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego ”, a w konsekwencji bezprawne pozbawił wolności 92 pokrzywdzonych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego  Leszek L. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.

W dniu 12 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uniewinnił oskarżonego Leszka L. od popełnienia wszystkich zarzuconych mu aktem oskarżenia czynów.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, iż w jego ocenie zaistniała okoliczność wyłączająca winę oskarżonego, a mianowicie działanie w graniach usprawiedliwionego  błędu.

W sprawie złożono wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie wywiedziono apelację  od wyżej wskazanego wyroku.

W dniu 4 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy IV Wydział Karny Odwoławczy uchylił wyrok z dnia 12 lutego 2018 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu.

W dniu 27 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny otworzył przewód sądowy w sprawie p – ko Leszkowi L., po uchyleniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Świdnicy. Oskarżyciel publiczny przedstawił zarzuty oskarżenia. Sąd uznał za ujawnione dowody, które nie miały wpływu na uchylenie wyroku i w celu udzielenia głosu stronom rozprawę odroczył.

 

do góry