Nawigacja

Oddziałowa Komisja we Wrocławiu (stan na luty 2019 r.)

Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia

 

Śledztwa zakończone skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

1./ w dniu 27 grudnia 2016r.  skierowano do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu II Wydziału Karnego akt oskarżenia przeciwko Leszkowi  L., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu.

Leszka L.  oskarżono o popełnienie 92 zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na wydaniu w okresie od 12 do 17 grudnia 1981r. decyzji o internowaniu 92 osób. Oskarżony wydając poszczególne decyzje , powoływał się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego w postaci dekretu z dnia 12 grudnia 1981r. ,, o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego ”, a w konsekwencji bezprawne pozbawił wolności 92 pokrzywdzonych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego  Leszek L. nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.

W dniu 12 lutego 2018r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uniewinnił oskarżonego Leszka L. od popełnienia wszystkich zarzuconych mu aktem oskarżenia czynów.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał , iż w jego ocenie zaistniała okoliczność wyłączająca winę oskarżonego , a mianowicie działanie w graniach usprawiedliwionego  błędu .

W sprawie złożono wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie wywiedziono apelację  od wyżej wskazanego wyroku.

W dniu 4 października 2018r. Sąd Okręgowy w Świdnicy IV Wydział Karny Odwoławczy uchylił wyrok z dnia 12 lutego 2018r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu.

 

do góry