Nawigacja

Konferencje naukowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana” – Wrocław, 9–11 października 2018 (termin przyjmowania zgłoszeń upłynął)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Intelektualiści w 70 lat po Kongresie w Obronie Pokoju – historia, ciągłość i zmiana”, która odbędzie się w dniach 9–11 października 2018 roku.

Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju odbył się w dniach 25–28 sierpnia 1948 roku w Auli Politechniki we Wrocławiu, będąc częścią odbywającej się równolegle Wystawy Ziem Odzyskanych. Na zaproszenie organizatorów do Wrocławia przybyło około 400 delegatów z 46 krajów – pisarzy, artystów oraz naukowców. Wśród zaproszonych przez władze komunistyczne znalazły się takie sławy, jak Pablo Picasso, Bertolt Brecht, Irene Joliot-Cure, Tadeusz Kotarbiński, Anna Seghers, Jorge Amado, Zofia Nałkowska czy Michaił Szołochow.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie siedemdziesiąta rocznica imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem treści przyjętej wówczas rezolucji: „Kulturze krajów europejskich, które wniosły ogromny wkład do światowego dorobku ludzkości, grozi niebezpieczeństwo utraty oblicza narodowego. (…) Ludzie, którzy przyjęli metody faszyzmu, uprawiają w swoich krajach dyskryminację rasową, prześladują wybitnych przedstawicieli nauki i sztuki. (…) Podnosimy głos w obronie pokoju, w obronie swobodnego rozwoju kulturalnego narodów, w obronie ich niepodległości narodowej, ich ścisłej współpracy i przyjaźni”. Okrągły jubileusz ma zachęcić do refleksji nad kondycją środowisk twórczych w 70 lat po kongresie, historii i przemian społecznych tejże grupy, uchwycenia zjawiska ciągłości i zmiany.

Proponujemy, aby podczas obrad poruszyć następujące aspekty:

 1. Geneza, założenia i przygotowania:
 1. Kongres jako forma „walki na rzecz pokoju”
 2. Kongres jako odpowiedź na zagrożenie bronią atomową
 3. Kongres jako forma sowieckiej polityki zagranicznej
 4. Kongres w przededniu zjednoczenia PPR i PPS
 5. Kongres jako koniec epoki „różnorodności” na rzecz rozkręcającego się stalinizmu
 1. Obrady: ludzie, historie, anegdoty:
 1. Studia przypadku: uczestnicy
 2. Klęska propagandowa, czy sukces Wrocławia
 3. Kongres jako profesjonalna międzynarodowa impreza masowa: budżet, zarządzanie, realizacja
 4. Od gołąbka pokoju Pablo Picasso po Ruch Obrońców Pokoju
 5. Od bojkotu do rezolucji
 1. Aparat bezpieczeństwa wobec Kongresu
 2. Intelektualiści w 70 lat po kongresie:
 1. Intelektualiści jako grupa zagrożona , atakowana i zniewolona przez komunistyczny aparat państwowy
 2. Niedostatki kompetencji merytorycznej elity intelektualnej w walce z komunizmem
 3. Proces rozpadu wartości i anomii w kręgach środowisk twórczych
 4. Moralne powinności arystokracji umysłowej a rzeczywistość
 5. Procesy wielkiego ześlizgu
 6. Typy postaw elit intelektualnych wobec polityki: ciągłość i zmiana
 7. Intelektualista: ekspert czy/i moralista?

Pragniemy, aby wyżej wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek namawiamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do tematu konferencji.

Organizatorzy zapewniają noclegi i posiłki.

Ponadto prelegentom z zagranicy koszty dojazdu zostaną dofinansowane.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna w formie recenzowanej monografii, zatem prelegenci będą proszeni o dostarczenie tekstów pokonferencyjnych (zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN).

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru poszczególnych zgłoszeń.

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl

Propozycje wystąpień (w języku polskim, niemieckim, rosyjskim lub angielskim) prosimy dostarczyć do 6 maja 2018 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego drogą mailową:

agnieszka.klarman@ipn.gov.pl

do góry