Nawigacja

Konkursy historyczne

Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich w ramach Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Prezesa IPN – edycja 2015/2016. Zgłoszenia do 28 października 2015

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiuzaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego iopolskiego do wzięcia udziału w międzyszkolnym Dolnośląskim Turnieju Debat Oksfordzkich. Turniej regionalny jestczęścią ogólnopolskiego projektu międzyszkolnych turniejów debat oksfordzkich,których finałem będzie Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Prezesa InstytutuPamięci Narodowej.

Debaty oksfordzkie są formą poszerzenia i pogłębianiawiedzy, jak również zainteresowania młodzieży historią Polski XX wieku. Tezydebat dotyczą problemów, które mogą wzbudzić wiele emocji, są żywo komentowanei  niejednokrotnie kontrowersyjne.Równorzędnym celem projektu jest przygotowanie młodzieży szkółponadgimnazjalnych do aktywnego udziału w życiu publicznym, a także przekonanieuczestników, że logika argumentacji w debacie może być wyrafinowaną rozrywkąintelektualną. Dzięki metodzie debaty uczestnicy maja możliwość nauczyć siępatrzeć na zagadnienia z wielu perspektyw, samodzielnie myśleć, budować spójnąi logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać innych, braćodpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

Zgłoszeniaprzyjmowane są do 28 października 2015 r.

Kontakt: 
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu
Iwona Demczyszak, e-mail:  iwona.demczyszak@ipn.gov.pl

Liczba miejsc  jest ograniczona, dlatego  o udziale w turnieju decyduje kolejnośćzgłoszeń!!!

Więcej informacji o projekcie oraz pełna lista turniejówregionalnych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie www.pamiec.pl/debaty

do góry