Nawigacja

Konkursy historyczne

Żołnierze Wyklęci: finał konkursu i otwarcie wystawy – Wrocław, 2 marca 2015

2 marca 2015 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbył sięuroczysty finał regionalnego szczebla Ogólnopolskiego KonkursuHistorycznego „Żołnierze Wyklęci – bohaterowie niezłomni” oraz otwarcie wystawy„Milcząc, wołają” autorstwa Piotra Życieńskiego. W konkursie na szczebluregionalnym uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zczterech województw:  dolnośląskiego,opolskiego, śląskiego, i małopolskiego. Na uroczystości obecni byli m.in. WojewodaDolnośląski Tomasz Smolarz, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz orazkierownik referatu edukacji historycznej OBEP IPN we Wrocławiu WojciechTrębacz.

Została również otwarta wystawa „Milcząc, wołają”, poświęcona poszukiwaniom szczątków ofiarsystemu komunistycznego w latach 1944–1956, prowadzonym w latach 2012–2014 przezInstytut Pamięci Narodowej i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Autoremwystawy jest Piotr Życieński, można ją oglądać w holu głównym DolnośląskiegoUrzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

do góry