Nawigacja

Komunikaty

Prokurator OKŚZpNP we Wrocławiu podjął z zawieszenia i umorzył śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych w latach 1939–1945 przez nacjonalistów ukraińskich w b. pow. Radziechów

: Krzysztof Kapuza
Data publikacji 16.06.2016

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji:

– w dniu 27 kwietnia 2016 roku podjął zawieszone postanowieniem z dnia 21 listopada 2013 roku śledztwo S 82/09/Zi – w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych w okresie od 1939 roku do 1945 roku przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich, na terenie byłego powiatu Radziechów, województwo tarnopolskie, tj. o czyn z art. 118 § 1 k.k. wobec ustania przyczyn, dla których je zawieszono, które zostało zarejestrowane pod sygnaturą S 30.2016.Zi,

– w dniu 27 maja 2016 roku umorzył śledztwo – S 30.2016.Zi w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanej w okresie od września 1939 r. do września 1945 r. na terenie ówczesnego powiatu Radziechów, województwo tarnopolskie przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach narodowości polskiej, w celu wyniszczenia tej grupy narodowościowej, w wyniku czego dokonano zabójstwa nie mniej niż 316 osób, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 19 osób oraz spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu u nie mniej niż 5 osób, skutkujący śmiercią przynajmniej 1 osoby, tj. o przestępstwo z art. 118 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 118 § 1 k.k. – wobec niewykrycia sprawców.

Pouczenie pokrzywdzonego

Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy oraz zwrócenia się do prokuratora w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia, o doręczenie odpisu postanowienia i złożenia pisemnego zażalenia na postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 131 § 2 i 3, 306 § 1a i §1b, 465 § 1, 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 kpk.)

Zażalenie na postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia/doręczenia odpisu postanowienia i jest zwity.

Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 kpk.  i art. 460 kpk.).

 
 
do góry