Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Aktualności

Wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – 12 lipca 2019

W piątek 12 lipca 2019 roku pod pomnikiem Wincentego Witosa w miejscowości Węgry w gminie Żórawina miały miejsce wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczystość uświetnił udział wojskowej asysty honorowej, podczas której złożono kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony na pamiątkę pacyfikacji przez niemieckiego okupanta wsi Michniów położonej w obecnym woj. świętokrzyskim, która miała miejsce 12 i 13 lipca 1943.

12 lipca obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Został on ustanowiony na pamiątkę pacyfikacji wsi Michniów położonej w obecnym woj. świętokrzyskim. Jej mieszkańcy za pomoc niesioną partyzantom Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich zostali w ciągu dwóch dni – 12 i 13 lipca 1943 roku w okrutny sposób wymordowani przez Niemców, a miejscowość spalono. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi. 
W piątek 12 lipca pod pomnikiem Wincentego Witosa w miejscowości Węgry w gminie Żórawina odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczystość uświetnił udział wojskowej asysty honorowej.

W trakcie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa, a także zobowiązano się, iż w ciągu najbliższego roku wzniesiony zostanie w Węgrach Pomnik Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka, dyrektora wrocławskiego oddziału IPN dr. Andrzeja Drogonia, dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Dariusza Krzywdzińskiego, przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego Andrzeja Jarocha, wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego, proboszcza parafii św. Jadwigi w Węgrach ks. Adam Andrejczuka oraz członka zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich majora Jana Paluchniaka. Następnie umieszczono go w specjalnej kapsule i zakopano w miejscu, gdzie stanie pomnik. Jak powiedział dyrektor wrocławskiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń, najprawdopodobniej jest to pierwsze tego rodzaju upamiętnienie w historii Polski; w tym miejscu to będzie nasze małe Westerplatte.

Pamiętajmy zatem o tych, którzy za Ojczyznę oddali swe życie.

do góry