Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z historią NSZZ „Solidarność” w Ozimku – 18 stycznia 2019

18 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 w Domu Kultury w Ozimku odbędzie się promocja książki pt. Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980-1989 przygotowanej i wydanej przez Oddział IPN we Wrocławiu

Masowe protesty robotnicze latem 1980 r. oraz powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 to fenomen na skalę światową i od samego początku budziły duże zainteresowanie badaczy różnych dyscyplin, dziennikarzy oraz polityków. Nie ulega wątpliwości, że powstanie niezależnego od komunistycznych władz związku zawodowego i zapoczątkowanie przez niego ruchu odnowy były wyjątkowym zjawiskiem społecznym i politycznym, które chętnie poddawano opisowi i analizie. Na tym tle zainteresowanie badaczy historią zakładowych struktur „Solidarności” wciąż wydaje się niewystarczające, a przecież to w zakładach pracy narodziła się „Solidarność” i z nich wywodzili się związkowi liderzy.

Sprawne struktury zakładowe decydowały o powodzeniu strajków oraz innych form protestu. Ponadto właśnie tam znajdował się pierwszy stopień związkowej demokracji. W stanie wojennym tworzono podstawowe ogniwa oporu społecznego tajne/tymczasowe komisje zakładowe, a od końca 1986 r. następowała stopniowa odbudowa jawnych komórek NSZZ „Solidarność”.

Historia NSZZ „Solidarność” w Ozimku lat 80. XX w. bez wątpienia związana jest ściśle z funkcjonowaniem związku w Hucie Małapanew. Był to największy pracodawca w mieście i to działacze z tego zakładu stali na czele lokalnego ruchu Solidarności. W latach 1980-1981 Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Hucie Małapanew była najważniejszym ogniwem zakładowym w województwie opolskim i razem z 16 innymi zakładami za całego kraju współtworzyła Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy. Historię NSZZ „Solidarność” w Hucie Małapanew w Ozimku, na podstawie zróżnicowanej bazy źródłowej, opisał szczegółowo dr Zbigniew Bereszyński w obszernym artykule, który otwiera publikację pt. Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ „Solidarność” 1980-1989 (Wrocław-Warszawa 2018).

Organizowane w Domu Kultury w Ozimku „Spotkanie z historią NSZZ „Solidarność” w Ozimku 1980-1990” ma przypomnieć lokalnej społeczności znaczenie i czym był NSZZ „Solidarność” w latach 80. XX w. oraz przybliżyć historię Solidarności w Hucie Małapanew, jak również trudności z jakimi muszą zmierzyć się badacze dokumentujący historię ogniw zakładowych NSZZ „Solidarność”.

Organizatorzy:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Miejsce i termin

Dom Kultury w Ozimku ul. Księdza Kałuży 4, 18 stycznia 2019 r., godzina 18.00

Program

Przywitanie uczestników oraz wystąpienia okolicznościowe.

Łukasz Sołtysik (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu) – Fenomen NSZZ „Solidarność” lat 80. XX w.

Dr Grzegorz Waligóra (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu), Problemy badawcze związane z dokumentowaniem historii ogniw zakładowych i sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 80. XX w.

dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu) –Wokół historii NSZZ „Solidarność” w Hucie Małapanew w Ozimku 1980-1989

Dyskusja z autorem na temat historii NSZZ „Solidarność” w Ozimku.

Publikację będzie można kupić w promocyjnej cenie 30 zł.

do góry