Nawigacja

Aktualności

Promocja książki Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ «Solidarność» 1980-1989 – Górażdże, 16 października 2018

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Górażdże Cement S.A. w Choruli zapraszają na promocję książki Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ «Solidarność» 1980-1989, która odbędzie się 16 października 2018 roku.

Więcej o książce pod redakcją naukową Łukasza Sołtysika i dr. Grzegorza Waligóry z Oddziałowego Biura Badań Historycznych:

Masowe protesty robotnicze latem 1980 r. oraz powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 od samego początku budziły duże zainteresowanie badaczy różnych dyscyplin, dziennikarzy oraz polityków. Nie ulega wątpliwości, że powstanie niezależnego od komunistycznych władz związku zawodowego i zapoczątkowanie przez niego ruchu odnowy były wyjątkowym zjawiskiem społecznym i politycznym, które chętnie poddawano opisowi i analizie. Na tym tle zainteresowanie badaczy historią zakładowych struktur „Solidarności” wciąż wydaje się niewystarczające, a przecież to w zakładach pracy narodziła się „Solidarność” i z nich wywodzili się związkowi liderzy.

Sprawne struktury zakładowe decydowały o powodzeniu strajków oraz innych form protestu. Ponadto właśnie tam znajdował się pierwszy stopień związkowej demokracji. W stanie wojennym tworzono podstawowe ogniwa oporu społecznego tajne/tymczasowe komisje zakładowe, a od końca 1986 r. następowała stopniowa odbudowa jawnych komórek NSZZ „Solidarność”.

W publikacji przygotowanej i wydanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu zaprezentowano, na podstawie zróżnicowanej bazy źródłowej, obszerne i szczegółowe wyniki badań dotyczące historii m.in. czterech sekcji branżowych oraz pięciu ogniw zakładowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989. W jednym z artykułów wnikliwie została opisana przez dr. Zbigniewa Bereszyńskiego historia NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Cementowo-Wapienniczego „Górażdże” w Choruli.

Miejsce i termin:

Centrum konferencyjne Górażdże Cement S.A. w Górażdżach ul Główna 25, Górażdże, dnia 16 października 2018 r., godzina 12.00-14.30.

Program:

12.00 Przywitanie uczestników promocji oraz wystąpienia okolicznościowe.

  • Łukasz Sołtysik (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN we Wrocławiu) – Problemy badawcze związane z dokumentowaniem historii ogniw zakładowych i sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 80. XX w.
  • dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu) –Wokół historii NSZZ „Solidarność” w Zakładach Cementowo-Wapienniczych „Górażdże” w Choruli 1980-1989

13.00-14.30

Dyskusja z autorem na temat dziejów NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego oraz w Cementowni Gorażdże.

Wręczenie publikacji członkom MOZ NSZZ „Solidarność” i zaproszonym gościom przez dr Katarzynę Pawlak-Weiss, zastępcę Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu i dr. Zbigniewa Bereszyńskiego.

do góry