Nawigacja

Aktualności

Wrocławski marzec ’68

  • Ulotka popierająca protest studentów Warszawy z dn. 13 VIII 1968 r. Ulotka popierająca protest studentów Warszawy z dn. 13 VIII 1968 r.
  • Ulotka dot. wydarzeń marcowych z 1968 r. Ulotka dot. wydarzeń marcowych z 1968 r.
  • Ogłoszenie studentów dot. wprowadzenia trzydniowego bojkotu zajęć na wszystkich uczelniach Wrocławia z dn. 21 III 1968 r. Ogłoszenie studentów dot. wprowadzenia trzydniowego bojkotu zajęć na wszystkich uczelniach Wrocławia z dn. 21 III 1968 r.
  • Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r. Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r.
  • Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r. Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r.
  • Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r. Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r.
  • Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r. Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r.
  • Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r. Korespondencja prywatna zawierająca opis przebiegu wypadków marcowych we Wrocławiu z dn. 24 IV 1968 r.
  • Ulotka zawierająca żądania studentów z Wrocławia z 1968 r. Ulotka zawierająca żądania studentów z Wrocławia z 1968 r.
  • Odezwa studentów do mieszkańców Wrocławia, wzywająca do udziału w manifestacji popierającej protest studentów z Warszawy z dn. 15 III 1968 r. Odezwa studentów do mieszkańców Wrocławia, wzywająca do udziału w manifestacji popierającej protest studentów z Warszawy z dn. 15 III 1968 r.

8 marca 1968 roku milicja i uzbrojeni w pałki cywile (tzw. aktyw robotniczy) brutalnie stłumiły protesty studentów Uniwersytetu Warszawskiego, występujących w obronie kultury i swobód obywatelskich oraz przeciwko antysemickiej propagandzie. Impulsem do zorganizowania studenckiej manifestacji było zdjęcie przez władze komunistyczne z afisza Teatru Narodowego spektaklu „Dziady” w reżyserii K. Dejmka, ze względu na jego antyrosyjską, antyradziecką i religijną wymowę. Żądano również zaprzestania represji wobec studentów, biorących udział we wcześniejszych protestach. Działania władz oraz fałszywe relacje w mediach wywołały społeczne oburzenie. W wielu miastach organizowano wiece poparcia, strajki okupacyjne i manifestacje uliczne. Pojawiły się hasła wolnościowe i antysystemowe. Sporządzano ulotki, pisano rezolucje i hasła na murach. Informacje na ten temat przenikały również do korespondencji prywatnej, która z tego powodu była rekwirowana w wyniku tajnej kontroli.

Joanna Dardzińska

do góry