Nawigacja

Aktualności

Niezłomna Ruta Czaplińska

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to okazja, by przypomnieć sylwetkę Ruty Czaplińskiej (1918–2008), żołnierza AK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW)

  • Zdjęcie sygnalityczne Ruty Czaplińskiej wykonane w trakcie pobytu w więzieniu w Bydgoszczy Zdjęcie sygnalityczne Ruty Czaplińskiej wykonane w trakcie pobytu w więzieniu w Bydgoszczy
  • Nakaz wykonania kary dot. Ruty Czaplińskiej, Warszawa, 16 I 1948 r. Nakaz wykonania kary dot. Ruty Czaplińskiej, Warszawa, 16 I 1948 r.
  • Prośba Ruty Czplińskiej o zgodę na widzenie z matką, Inowrocław, 11 IX 1954 r. Prośba Ruty Czplińskiej o zgodę na widzenie z matką, Inowrocław, 11 IX 1954 r.
  • Fotografia Ruty Czaplińskiej wykonana przed wyjściem na wolność, Inowrocław, 1955 r. Fotografia Ruty Czaplińskiej wykonana przed wyjściem na wolność, Inowrocław, 1955 r.
  • Odpowiedź Naczelnej Prokuratury Wojskowej na prośbę Ruty Czaplińskiej o przedterminowe zwolnienie z więzienia, Warszawa, 31 VIII 1955 r. Odpowiedź Naczelnej Prokuratury Wojskowej na prośbę Ruty Czaplińskiej o przedterminowe zwolnienie z więzienia, Warszawa, 31 VIII 1955 r.
  • Karta pocztowa do matki przesłana z więzienia na Mokotowie, Warszawa, 14 XII 1947 r. Karta pocztowa do matki przesłana z więzienia na Mokotowie, Warszawa, 14 XII 1947 r.
  • Karta pocztowa do matki przesłana z więzienia na Mokotowie, Warszawa, 14 XII 1947 r. Karta pocztowa do matki przesłana z więzienia na Mokotowie, Warszawa, 14 XII 1947 r.
  • Życzenia imieninowe wyszywane na tkaninie w trakcie odbywania kary w więzieniu dla kobiet w Bydgoszczy Życzenia imieninowe wyszywane na tkaninie w trakcie odbywania kary w więzieniu dla kobiet w Bydgoszczy
  • Wiersz pisany na chustce w trakcie odbywania kary w więzieniu dla kobiet w Bydgoszczy Wiersz pisany na chustce w trakcie odbywania kary w więzieniu dla kobiet w Bydgoszczy
  • Ruta Czaplińska w trakcie pisania wspomnień, Wrocław Ruta Czaplińska w trakcie pisania wspomnień, Wrocław

Ruta Czaplińska była radiotelegrafistką, kierowała Wydziałem Łączności NZW, posługując się w tym czasie ps. „Ewa”. Za działalność antykomunistyczną została aresztowana w 1946 r. przez UB, oskarżona o szpiegostwo i próbę obalenia ustroju, a następnie skazana na 10 lat pozbawienia wolności. Po 3653 dniach spędzonych m.in. w więzieniach na Mokotowie, Fordonie i Inowrocławiu w 1956 r. wyszła na wolność. Wielokrotnie przerywaną edukację ukończyła na Wydziale Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie podjęła pracę w administracji Instytutu Matematycznego PAN i Wydawnictwie Politechniki Wrocławskiej. Współpracowała ze znanym matematykiem prof. Hugonem Steinhausem. Prowadziła działalność kombatancką, społeczna i charytatywną. Za swoje dokonania i niezłomną postawę została uhonorowana licznymi odznaczeniami m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mimo doznanych represji i przeciwności losu nigdy nie utraciła wiary w Boga i ludzi.

oprac. Joanna Dardzińska

W 2005 r. Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP wydał wspomnienia Ruty Czaplińskiej pt. „Z archiwum pamięci… 3653 więzienne dni”.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12370,Z-archiwum-pamieci-3653-wiezienne-dni.html

do góry