Nawigacja

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu

Prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu odebrał od harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju

  • Prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu odebrał od harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju Prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu odebrał od harcerzy z Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju
  • Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu
  • Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu
  • Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu Betlejemskie Światło Pokoju we Oddziale IPN we Wrocławiu

Podczas spotkania, które odbyło się 20 grudnia 2017 roku prof. Kawalec podziękował harcerzom za zaangażowanie i aktywne działania na Dolnym Śląsku. Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji podsumował dotychczasową współpracę z harcerzami oraz zachęcił do podejmowania różnych inicjatyw w 2018 roku, który będzie Rokiem Związku Harcerstwa Polskiego oraz Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.„W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania Światła od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

do góry