Nawigacja

Aktualności

„Wybory, których nie było…”

 • Sprawozdanie PUBP w Strzelcach z akcji wyborczej w powiecie strzeleckim zawierające informacje o stosowaniu represji wobec członków PSL, 21 I 1947 Sprawozdanie PUBP w Strzelcach z akcji wyborczej w powiecie strzeleckim zawierające informacje o stosowaniu represji wobec członków PSL, 21 I 1947
 • Raport sytuacyjny z przebiegu akcji przedwyborczej i wyborczej, 20 I 1947 Raport sytuacyjny z przebiegu akcji przedwyborczej i wyborczej, 20 I 1947
 • Raport sytuacyjny z przebiegu akcji przedwyborczej i wyborczej, 20 I 1947 Raport sytuacyjny z przebiegu akcji przedwyborczej i wyborczej, 20 I 1947
 • Raport z obwodu nr 5/VI z rozpoczęcia urzędowania obwodowych komisji wyborczych oraz podjęcia akcji propagandowej przez trójki partyjne PPR, 11 XII 1946 Raport z obwodu nr 5/VI z rozpoczęcia urzędowania obwodowych komisji wyborczych oraz podjęcia akcji propagandowej przez trójki partyjne PPR, 11 XII 1946
 • Instrukcja dla operacyjnych pracowników przy grupach ochronno- propagandowych W[ojska] P[olskiego] w akcji przedwyborczej, 18 XI 1946 Instrukcja dla operacyjnych pracowników przy grupach ochronno- propagandowych W[ojska] P[olskiego] w akcji przedwyborczej, 18 XI 1946
 • Sprawozdanie [PUBP w Grodkowie z zadań przedwyborczych], 24 XI 1946 Sprawozdanie [PUBP w Grodkowie z zadań przedwyborczych], 24 XI 1946
 • Wykaz osób niedopuszczonych do wyborów, 26 XI 1946 Wykaz osób niedopuszczonych do wyborów, 26 XI 1946
 • Dodatkowe sprawozdanie z akcji wyborczej [PUBP we Wrocławiu], 4 II 1947 Dodatkowe sprawozdanie z akcji wyborczej [PUBP we Wrocławiu], 4 II 1947
 • Dodatkowe sprawozdanie z akcji wyborczej [PUBP we Wrocławiu], 4 II 1947 Dodatkowe sprawozdanie z akcji wyborczej [PUBP we Wrocławiu], 4 II 1947
 • Dodatkowe sprawozdanie z akcji wyborczej [PUBP we Wrocławiu], 4 II 1947 Dodatkowe sprawozdanie z akcji wyborczej [PUBP we Wrocławiu], 4 II 1947
 • List protestacyjny w związku z wyborami do Sejmu Ustawodawczego, 17 XI 1946 List protestacyjny w związku z wyborami do Sejmu Ustawodawczego, 17 XI 1946
 • List protestacyjny w związku z wyborami do Sejmu Ustawodawczego, 17 XI 1946 List protestacyjny w związku z wyborami do Sejmu Ustawodawczego, 17 XI 1946
 • Raport o przebiegu pracy agenturalnej i przebiegu dnia wyborów na obwodzie nr VIII Henryków, 21 I 1947 Raport o przebiegu pracy agenturalnej i przebiegu dnia wyborów na obwodzie nr VIII Henryków, 21 I 1947
 • Raport o przebiegu pracy agenturalnej i przebiegu dnia wyborów na obwodzie nr VIII Henryków, 21 I 1947 Raport o przebiegu pracy agenturalnej i przebiegu dnia wyborów na obwodzie nr VIII Henryków, 21 I 1947
 • Odpis prośby o opublikowanie rezygnacji z poparcia listy kandydatów na posłów PSL, 20 XII 1946 Odpis prośby o opublikowanie rezygnacji z poparcia listy kandydatów na posłów PSL, 20 XII 1946

19 stycznia 1947 r. przeprowadzono w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Zgodnie z postanowieniami konferencji jałtańskiej miały one przebiegać według demokratycznych procedur, w rzeczywistości odbyły się w atmosferze represji.

Powszechne nastroje antykomunistyczne, potwierdzone wcześniej nieoficjalnym wynikiem „referendum ludowego” z 30 czerwca 1946 r., skłoniły komunistów do przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji zwalczania opozycji politycznej, w szczególności cieszącego się największym poparciem społecznym Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz podziemia niepodległościowego.

Za „właściwe” przygotowanie wyborów odpowiadał Państwowy Komitet Bezpieczeństwa, który koordynował działania aparatu represji tj. jednostek MBP, KBW, MO, ORMO, WP i wspierających ich funkcjonariuszy NKWD.

W celu wyeliminowania przeciwników politycznych stosowano prewencyjne aresztowania polityków PSL, w tym kandydatów na posłów, pod sfingowanymi zarzutami. Bito i zastraszano sympatyków ludowców, a także dochodziło do skrytobójczych mordów. Rozwiązywano struktury powiatowe PSL, unieważniano okręgowe listy wyborcze oraz blokowano mężów zaufania z listy tego ugrupowania, decyzją komisji wyborczych pozbawiano prawa głosu osoby odmiennych przekonań politycznych, zmuszano do współpracy członków komisji wyborczych.

W całym kraju działały grupy ochronno-propagandowe dezinformujące społeczeństwo i zniechęcające do stawiania oporu wobec komunistów. Organizowano manifestacyjne, grupowe i jawne głosowania zwolenników stronnictw bloku demokratycznego (PPR, SD, SP i PPS). Opisane działania władz umożliwiły dokonanie wyborczego fałszerstwa. W ten sposób zalegalizowano rządy komunistów w Polsce i sterroryzowano społeczeństwo.

Poniżej zamieszczamy kilka dokumentów z Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu świadczących o skrupulatnych przygotowaniach władz do przebiegu wyborów do Sejmu Ustawodawczego, tak aby wynik przemawiał na ich korzyść.

do góry